Combined Index to Generations, Volumes 1 through 6

M

Mable, Ann, V6: 210
Mable, Thomas, V6: 210
Mabra Joseph, V5: 1
Mabra, James Adkinson, V5: 1
Mabra, Mike, V5: 1
Mabra, Mikie LouGean, V5: 1
Mabry, Ann, V2: 211
Mabry, Hincha, V2: 211
MacCosker, Josephine, V6: 155
Mace, Priscilla, V1: 57
MacGill, Elizabeth, V5: 183
Mackall, Benjamin, V3: 50
Mackall, Rebecca, V3: 50
MacKnight, Abigail, V2: 94, 96
MacKnight, John, V2: 94, 96
MacMurtry, Sarah Elizabeth, V4: 58
MacNeill, Anne, V2: 249
Macocke, ?, 48
Macocke, Roger, V4: 40, 48
Macocke, Samuel, V4: 40
Macrander, Anna Catherine, V4: 80
Maddox, Emily, V3: 19
Maddox, Barbara, V5: 192, 193
Madole, Mary "Polly", V5: 137
Magagna, Theresa, V2: 169
Magrah, Amy, V2: 201
Mahieu, Hester, V6: 199, 208, 209
Mahieu, Jan, V6: 209
Maiden, Emma Jane, V1: 74
Maiden, Samuel, V1: 74
Majors, Melinda, V1: 94
Mallory, ?, V1: 93
Mallory, Alpha Ann, V3: 141
Mallory, John, V1: 259
Mallory, Martha Katharine, V1: 216, 246, 217
Mallory, Thomas, V1: 247
Mallory, William, V1: 247, 259, 260
Maness, John T., V5: 42
Maness, Mary Emaline, V5: 42
Maney, Elizabeth Mary, V4: 154
Mannegall, ?, V2: 203
Manning, Sarah, V3: 168, 174
Mannon, Annie, V1: 38
Mannon, Annie, V6: 177
Manton, Mary, V4: 184
Manuel, John William, V5: 243, 251
Manuel, Minnie Pearl, V5: 243, 251
Manuel, Paton N., V5: 251
Marbury, Frances, V6: 138, 140
Marbury, Leonard, V6: 138
Marchand, Christina Friederika, V4: 68
Marchand, Henry, V4: 165
Marchand, Johann Peter, V4: 68
Marcy, G. W., V6: 55
Marcy, Homer Alonzo, V6: 55
Marcy, Velma Edna, V6: 55
Marie of Champagne, V4: 52
Mariga, ?, V2: 203
Marington, Christian, V2: 159
Marionneaux, Mary Lela, V5: 229
Marionneaux, Norbert Alvarini, V5: 229
Maris, Alice, V4: 166
Markam, Sovilla, V1: 137, 140
Marks, Jacob, V3: 81
Marks, Mary, V3: 81
Marler, Abraham, V2: 214
Marler, Cintha, V4: 72
Marler, Mary Ann, V2: 214
Marquardt, Mary Magdalena, V6: 9
Marr, Marjorie Anita, V1: 121
Marsh, Elias Jr, V3: 49
Marsh, Elias Sr., V3: 49
Marsh, Fanny, V3: 49
Marsh, Louiza, V5: 239
Marsh, Stephen, V5: 239
Marshall, Dona Catherine, V2: 100
Marshall, Ellen, V1: 261
Marshall, L. C., V2: 7
Marshall, Lucy, V2: 136
Marshall, Lucy, V4: 149
Marshall, Mary Bell, V3: 117
Marshall, R. F., V2: 100
Marshall, Sarah, V6: 17, 25
Marsham, Sarah, V5: 226
Marstellar, Maria M., V3: 125
Martensen, Maria, V5: 99
Martia, Pem Berta, V2: 68
Martian, Elizabeth, V6: 41
Martian, Nicholas, V6: 41
Martiau, Nicholas, V6: 41
Martin Isabelle, V2: 166
Martin, Elvie, V3: 54
Martin, Grace, V5: 114
Martin, Jenet "Jane" Scott, V6: 113
Martin, Josephine A., V3: 157, 166
Martin, Levicy, V3: 139
Martin, Louisa, V6: 134
Martin, Matilda Ann, V5: 61
Martin, Mollyanne, V6: 30, 46
Martin, Raymond Omerle, V6: 96
Martin, Toliaferro, V3: 139
Mashburn, Mary Jane, V3: 185
Mask, John, V3: 98
Mask, Judith, V3: 98
Mason, John Davis, V3: 48
Mason, John, V5: 212
Mason, Mary Judith, V4: 78
Mason, Sabra, V5: 212
Mason, William, V3: 48
Mason,Mary Arcola, V3: 48
Masse, Renee Jeanne, V2: 49
Massey, Margaret Peggy, V3: 29
Massey, Mattie Hofman, V2: 17
Massingale, Francis C., V5: 187
Massingill, Menirva A., V3: 111
Maston, Cornelius, V4: 196, 206
Maston, Dievertje, V4: 196
Maston, John Marston, V4: 206
Mathewes, Anthony, V2: 152
Mathewes, Arn, V2: 132, 151, 152
Mathews, Ann, V2: 152
Mathews, Anthony, V2: 152
Mathews, Eliza J., V5: 6
Mathis, Lydia, V1: 116
Matlock, Henry, V4: 88
Matlock, Isaac, V4: 88
Matlock, John Henry, V4: 88
Matlock, Mary E., V4: 87
Matlock, Mary Elizabeth, V4: 84, 88
Matney, Jane, V6: 3
Matthews, Charlotte Leila, V4: 22, 26
Matthews, Margaret, V4: 216
Matthews, Mary, V5: 140
Matthews, Sarah, V1: 77, 79
Mattingly, Louisa Jane, V2: 98
Mau, Helena, V1: 133
Maugridge, John, V6: 181
Maugridge, Mary, V6: 181
Mauritz, Jannetje, V5: 99
Mauzey, Priscilla, V6: 100
Mavity, Nancy A. "Nan", V5: 134
Maxon, ?, 194
Maxon, Lydia, V6: 194
Maxon, Rebecca, V6: 194, 203
Maxon, Richard, V6: 194
Maxwell, Mary, V2: 94, 95, 96
May, Benjamin, V6: 15
May, Fannie, V6: 15
May, Jane, V2: 135
May, John, V2: 135
May, John, V6: 15
Maycock, Samuel, V4: 40
Maycock, Sarah, V4: 40
Mayes, Bertha Luellen, V6: 58
Mayes, Charlie Robert, V6: 58
Mayes, James, V6: 62
Mayes, Thomas B., V6: 62
Mayes, William Walter, V6: 58, 62, 63
Mayo, James I, V2: 201
Mayo, Sarah, V2: 201
Mayo, Valentine, V2: 201
Mayre, Johanna, V6: 32
Mc Cleary, William, V6: 191, 192
McAfee, Jessie Bell, V5: 147
McAfee, Thomas Virgil Sr., V5: 147
McAfee, William Hamilton, V5: 147
McAlister, William C., V4: 87
McAlister, Zerilda, V4: 87
McCabe, Catherine, V4: 113
McCabe, Hugh, V4: 113
McCain, James Morris, V2: 91
McCain, James, V4: 161
McCain, Sarah, V4: 161
McCandless, John Gordon, V4: 224
McCandless, John Hill, V4: 227
McCandless, John Richard, V4: 224, 227
McCandless, John, V4: 227
McCandless, Linnie Vera, V4: 224
McCarthy, Catherine Cerilda, V4: 63
McCarthy, Daniel Gerald, V2: 4, 5
McCarthy, Daniel Thomas, V2: 4
McCarthy, Daniel, V2: 4
McCarty, Olley/Ollie, V6: 141
McCarty, Thomas, V4: 63
McCauley, Calvin J., V2: 198
McCauley, Mary Elizabeth, V2: 198
McCauley, William, V2: 200
McCibben, Annie, V3: 103
McClary, Andrew, V2: 113, 118
McClary, Esther, V2: 113
McCleary, Elizabeth, V1: 47
McCleary, Thomas, V6: 191
McCloud, Mary, V3: 182
McClung, Elizabeth, V5: 247, 248
McClung, Hannah, V5: 153, 161, 162
McClung, James, V5: 248
McClung, John, V5: 162
McClung, Jonas, V2: 174, 181
McClung, Reuben, l8l
McClung, Sallie Mae, V2: 174
McClung, William Brown, V2: 174
McClung, William, V5: 248
McClure, Agnes, V2: 130
McClure, Betsy, V1: 33
McClure, Charles E., V1: 33
McClure, Charles E., V6: 170, 171
McClure, Charles, V6: 170
McClure, Elizabeth Ann, V1: 33
McClure, James S., V2: 202
McClure, James, V2: 130
McClure, Jean, V2: 130
McClure, Jennet, V2: 130
McClure, Jesse, V2: 204
McClure, John C., V1: 33
McClure, Julie, V2: 202
McClure, Richard, V6: 170
McClure, Robert Carson, V5: 243, 244, 245
McClure, Robert, V5: 244, 245
McClure, Willie May, V5: 243, 244, 245
McCollough, Elizabeth, V2: 230
McCollough, John II, V2: 230
McConnell, Margaret, V2: 88
McCorkle, Aaron A., V6: 64
McCorkle, Francis M., V6: 64
McCorkle, Martha L., V6: 58, 64
McCorkle, Thomas, V6: 64
McCormick, Hannah, V5: 125, 126
McCoy, Andrew Henegar, V2: 101
McCoy, Elizabeth, V3: 102
McCoy, Moses, V3: 102
McCoy, Sarah, V3: 102
McCoy, Viola Bell, V2: 101
McCoy, William, V3: 102
McCraken, Ann Margaret, V4: 166
McCrary, ?, 93, 94
McCrary, Arthur, V6: 16
McCrary, Bartley Jr., V4: 85
McCrary, Bartley Sr., V4: 85, 94
McCrary, Betty Rae, V4: 84, 98
McCrary, Eleanor Mary Elizabeth, V4: 56
McCrary, Elizabeth, V6: 11, 15, 16
McCrary, Ervin Dee, V4: 84
McCrary, Isaac, V4: 85, 93
McCrary, James Walter, V4: 84, 85, 86
McCrary, John, V4: 93, 94
McCrary, Major James A., V4: 85
McCrary, Rebecca T., V4: 85
McCrary, Robert R., V4: 56
McCrary, Samuel Franklin, V4: 84
McCrary, Sarah Emma, V4: 56
McCray, Bertha Jordan, V3: 72, 74
McCreary, Gladys E., V3: 138, 140
McCreary, John A. M., V3: 140
McCreary, John Malon, V3: 138, 140
McCreary, John, V5: 166
McCreary, Mary, V5: 154, 165, 166
McCreary, Robert Sr., V5: 166
McCrory, James Crawford, V4: 23
McCrory, James Ira, V4: 23
McCrory, Rachel Helen, V4: 22, 23
McCrory, Thomas, V4: 23
McCuistion, Sophronia, V3: 138
McCullar, Rosanna, V2: 180
McCullough, Alexander Sr., V2: 180
McCullough, Elizabeth, V1: 112
McCullough, Elizabeth, V2: 190
McCullough, John, V2: 180
McCullough, Mary Ann, V2: 174, 180
McCullough, Polly, V2: 174, 180
McCurdy, Mary, V6: 156
McCutchan, John, V4: 112
McCutchan, Joseph Wesley, V4: 112
McCutchen, Sara, V5: 162
McCutcheon, Joseph N., V4: 112
McCutcheon, Rebecca, V4: 106, 111, 112
McDaniel, Charles Granville, V2: 202
McDaniel, Dessie Pearl, V2: 202
McDaniel, Elizabeth, V2: 189
McDaniel, George Edward, V6: 129
McDaniel, James W., V6: 129, 130
McDaniel, Mary, V2: 201
McDaniel, Mary, V6: 115, 120
McDaniel, Milton, V2: 202
McDaniel, Thomas Brown, V6: 129
McDaniel, Thomas Edward, V6: 129
McDaniel, William, V6: 130
McDonald, Mary, V1: 267
McDonald, Rosanah, V2: 7, 8
McDow, Isabella, V3: 169
McDowell, Ann, V2: 171
McDowell, Charles, V2: 171
McDowell, Hunting John, V2: 171
McDowell, Rachel, V2: 171
McDuff, Barnett Gibb, V2: 170
McDuff, Buster G., V2: 170, 174
McDuff, James Franklin, V2: 170
McDuff, Richard Arnold, V2: 170
McDuff, Richard, V2: 170
McElhannon, Cooper, V1: 38
McElhannon, Cooper, V6: 177
McElhannon, Eleanor, V1: 38
McElhannon, John, V6: 177
McElroy, George, V2: 164
McElroy, Georgia Etta, V2: 164
McEwan, James, V6: 31
McEwen, Margaret, V6: 31
McFall, Henry, V2: 72
McFall, Vesta Jane, V2: 68, 71, 72
McFarland, James Alvin, V1: 91, 92
McFarland, James Oren, V1: 91
McFarland, John Quincy Adams, V1: 91
McFarland, Samuel M., V1: 91
McGahey, Amanda Jane, V5: 211
McGahey, Lillie May, V2: 91
McGahey, William T., V2: 91
McGahey, William T., V2: 92
McGahey, William, V5: 211
McGarry, Mary Ann, V5: 176
McGee, Ester, V2: 180
McGee, Katherine, V2: 180
McGee, Katy, V2: 180
McGee, Patrick, V2: 180
McGlohon, Jerusha, V1: 55
McGowan, Sallie, V2: 227
McGraw, Amy, V2: 201
McGuire, Elizabeth Vernonica, V2: 4
McGuire, James, V2: 4
McIlhaney, James William, V5: 49
McIlhaney, Rebecca Jane, V5: 49
McInroe, Floy Pauline, V3: 36
McInroe, Green Berry, V3: 36
McInroe, James David, V3: 36, 40, 42
McInroe, Patrick Daniel, V3: 40
McIntosh, Harriet Virginia, V2: 3
McIntosh, Hezekiab D., V2: 3
McIntosh, John, V5: 4
McIntosh, Mary, V5: 4
McKeauwan, James, V6: 31
McKensie, Alexander, V2: 68, 75, 76
McKensie, Ernest, V2: 50, 51, 52
McKensie, James Edward, V2: 52
McKensie, Opel Dorsey, V2: 51
McKensie, Patsy, V2: 50
McKenzie, Alexander William, V5: 48
McKenzie, Anna Pearle, V2: 68
McKenzie, Daniel, V4: 100
McKenzie, Daniel, V5: 48
McKenzie, Jackson Carlton (Carl), V5: 47, 48, 49
McKenzie, James Randolph Jr., V5: 47
McKenzie, James Randolph, V5: 47
McKenzie, James Wilson (Jim), V5: 48
McKenzie, John, V2: 75
McKenzie, Semantha C., V4: 98, 99
McKenzie, Semantha Cadell, V4: 100
McKenzie, Wallace Randolph, V5: 47
McKibben, Alexander, V2: 182
McKibben, Hannah A., V2: 182
McKinney, A.K., V4: 21
McKinney, Arthur Kenneth, V4: 20
McKinney, Arthur Wilson, V4: 20
McKinney, Eary Ira, V2: 217
McKinney, Eary Ira, V6: 221
McKinney, John Grant, V4: 20
McKinney, John J., V2: 221
McKinney, John J., V6: 221
McKinney, John R., V4: 20
McKinney, Lucille Mae, V2: 217
McKinney, Lucille Mae, V6: 221
McKinney, Orville Veach, V4: 20
McKinney, Shirley Jean Buckner, V4: 21
McKinney, William Tom, V2: 217, 221
McKinney, William Tom, V6: 221
McKnitt, Abigail, V2: 94, 96
McKnitt, John, V2: 94, 96
McLain, Sarah, V2: 69
McLane, Curren Rogers, V5: 138, 147
McLane, John Bonner, V5: 138
McLane, Robert Steele, V5: 138, 139, 140
McLane, Sam Brooks, V5: 138
McLean, Andrew, V5: 139
McLean, Charles, V2: 88
McLean, Ephraim, V2: 88
McLean, James, V5: 139
McLean, Susan Howard, V2: 88
McLeod, Lucinda, V1: 77
McLeod, T. M., V1: 77
McLord, Lucinda, V1: 77
McMahan, Margaret L., V4: 22
McManis, Rena, V6: 128
McMann, Mary Luticia, V3: 142
McMann, Mrs. Mary Luticia, V3: 148
McMeans, Andrew, V1: 122, 125
McMeans, Anthony, V1: 125
McMeans, Charles Andrew, V1: 122
McMeans, Lometa, V1: 122
McMicken, Andrew, V6: 147
McMicken, Mary Elizabeth (Polly), V6: 147
McMillan, Catherine, V5: 68
McMillan, Jane, V4: 109, 120
McMillan, John, V5: 68
McMillan, Mary Elizabeth, V1: 40, 41, 42
McMillan, William, V1: 42
McMillan, William, V5: 68
McMinn, Bessie Lois, V2: 174
McMinn, Lytle Edward, V2: 174
McMinn, Richard Harold, V2: 174, 178, 179
McMinn, Robert, V2: 178
McMinn, William Abraham, V2: 178
McMinn, William Polk, V2: 174
McMullen, Alexander, V1: 17
McMullen, Henrietta L. A., V3: 112
McMullen, Thomas, V3: 112, 120
McMullen, William Read, V3: 112
McMullen, William, V3: 120
McMullin, Mary, V1: 6, 16, 17
McNaughton, Margaret, V6: 31
McNeely, Alexander, V3: 199
McNeely, Jemima, V3: 199
McNeely, Jimima, V3: 196
McNeely, John Sr., V3: 199
McNeil, John, V3: 205
McNeil, Mary Ann, V3: 205
McNeil, Mary Matilda, V2: 213
McPherson, ?, 1
McPherson, Allen Stralan, V4: 1
McPherson, Charles Columbus, V4: 1, 4
McPherson, Lou Ida, V4: 1, 4
McQuire, Ellen C., V3: 132
McRea, Lucindy, V1: 29
McRee, John Jr., V6: 131
McRee, John Sr., V6: 131
McRee, Milton Brown, V6: 129
McRee, Neavel Ellison, V6: 129, 131
McRee, Oakley Alice, V6: 129
McRee, William Jr., V6: 131, 132
McRee, William Sr., V6: 132
McRory, Thomas, V4: 23
McSpadden, Archibald, V6: 99
McSpadden, Moses, V6: 99
McSpadden, Sarah P., V6: 96
McSpadden, Sarah Psalms, V6: 98, 99
McSpadden, Thomas, V6: 99
McWhorter, David, V6: 172
McWhorter, John Bayles, V1: 33
McWhorter, John Bayles, V6: 172, 173
McWhorter, Mary Elizabeth, V1: 33
McWhorter, Polly, V1: 33
Mead, Hannah, V5: 108
Meade, Isabel, V1: 254
Meador, A. Rebecca, V4: 133, 134
Meadows, Hattie Mae, V5: 8
Meadows, Hattie May, V5: 9, 10
Meadows, John Augustus, V5: 8, 9
Measels, Lewis Robert, V3: 54
Measels, Thomas, V3: 54
Measles, Georgia Elizabeth, V3: 54
Measles, Lewis Alexander, V3: 54
MeCIeary, William, V1: 47
Medaris, John, V5: 152, 158
Medlin, Charles, V3: 82
Medlin, Robert, V3: 82
Medlin, Sarah Mirah, V3: 78, 81, 82
Medlin, William Owen, V3: 82
Mee, Ellen, V3: 33, 34
Meharg, Lucinda Carolyn, V5: 49
Meier, Margarethe, V5: 252
Melton, Amanda M., V3: 211
Melton, Wm. Allen, V3: 211
Menke, Johann, V1: 118
Menke, Katherina Susana F., V1: 118
Menke, Martin, V1: 118
Mercer, Elizabeth, V2: 153
Mercer, Rebecca, V2: 153
Mercer, William, V2: 153
Merrell, Alexander, V3: 142, 144
Merrell, Benjamin, V3: 144
Merrell, Edwin Byron, V3: 142
Merrell, Edwin Richmond, V3: 142, 144, 145
Merrell, Jonathan, V3: 144
Merrell, Mary Lynette, V3: 142
Merrick, John, V5: 26, 27
Merrick, Mary, V5: 21, 26, 27
Merrick, Thomas, V5: 27
Merrill, Benjamin, V1: 83
Merrill, Benjamin, V3: 151
Merrill, Jonathan, V3: 151
Merrill, Mildred Odell, V1: 71
Merrill, Quincy Hilliard, V1: 82
Merrill, Richard, V1: 84
Merrill, Richard, V3: 151
Merrill, Rumsey Lawrence, V1: 71, 82, 86
Merrill, Steven Kriss, V1: 142
Merrill, Timothy, V1: 82, 83
Merrill, Wiley Booth, V1: 82
Merrill, William Jr., V3: 151
Merrill, William, V1: 83, 84
Merrill, William, V3: 151
Mershom, Anna, V1: 83, 85
Mershon, Anne, V3: 151
Mershon, Rebekah, V4: 165
Mervyn, Mary, V1: 257
Merwin, Abigail, V5: 110
Merwin, Hannah, V5: 72
Merwin, Miles Sr., V5: 72
Metts, Ann Curtis, V6: 15, 20, 21
Metts, Fruzan, V6: 15
Metts, George, V6: 15, 21
Metts, Susanna, V6: 21
Metzger, Salome, V1: 194
Metzger, Sebastian, V1: 194
Meyer, Mary, V1: 20
Michell, Anne Murphy, V3: 235
Milam, Sara Ann, V2: 103
Mildmay, Mary, V2: 152
MilIward, Mary, V2: 192
Miller, Abraham, V6: 134
Miller, America, V6: 160
Miller, Ann, V6: 149
Miller, Annie Rhea, V2: 166
Miller, Catharine "Katy", V6: 134
Miller, Cathrine, V6: 142
Miller, Hannah, V4: 181, 182, 183
Miller, Isabella, V6: 31
Miller, Jannet, V3: 170, 176
Miller, John Martin, V2: 166
Miller, John, V5: 91, 161
Miller, John, V6: 149
Miller, Lena Magdalene, V6: 129
Miller, Martha Jane, V3: 182
Miller, Mary Jane, V5: 44
Miller, Mary, V3: 39
Miller, Mary, V5: 66, 90, 91
Miller, Mercy, V5: 91
Miller, Michael, V6: 31
Miller, Samuel, V4: 183
Miller, Sarah, V5: 161
Miller, Susanna, V5: 2
Miller, William Edward, V6: 129, 133
Miller, William, V2: 166
Miller, William, V4: 183
Millium, Jan, V1: 228
Mills, Ann Clara, V3: 118
Mills, Charles N. Sr., V3: 128
Mills, Charles Nathaniel Sr., V3: 127
Mills, Charles Nathaniel, V3: 118
Mills, Frances (Frankie) Jane, V4: 19
Mills, Frances, V2: 123, 124, 125
Mills, George M., V4: 19
Mills, George, V2: 125
Mills, George, V3: 118
Mills, James, V3: 104
Mills, Jane, V3: 104
Mills, John Sr., V3: 127
Mills, Joseph Granderson, V5: 157
Mills, Mary Elvira, V5: 157
Mills, Penelope E., V1: 129
Mills, Rensselaer, V4: 19
Millsap, Jane, V5: 217
Milstead, A. Green, V4: 6
Milstead, Eli, V4: 113
Milstead, Joseph, V4: 113
Milstead, Lottie, V4: 106
Milstead, Lucinda, V4: 5, 6
Milstead, Zealous Monroe, V4: 106, 113, 114
Milstead, Zealous, V4: 113
Milsted, A. Green, V4: 6
Milsted, Abraham, V4: 6
Milton, Mary, V6: 181
Milward, John, V4: 27
Milward, Mary, V4: 27
Mims, Anne, V6: 46
Mims, David, V6: 30
Mims, Elizabeth, V6: 30
Mims, Thomas, V6: 30, 46
Mingael, Maritie Thomas, V4: 188
Minor, Eleanor, V2: 170
Minor, Ellen, V2: 170
Minter, Annie Brooks Jordan, V3: 72, 74, 77
Minter, Anthony Sr., V1: 116
Minter, Brooksie, V3: 72, 74, 77
Minter, Elizabeth Nancy, V1: 116
Minter, Joseph T., V3: 74, 75, 77
Minter, Mercy, V1: 109
Minter, William Hawkins, V3: 72, 74, 75, 76, 77
Mitchell, ?, V3: 53
Mitchell, Andrew, V5: 57
Mitchell, Bennie, V4: 98
Mitchell, Daniel, V5: 124
Mitchell, Eli, V2: 93, 164
Mitchell, Hannah, V3: 174
Mitchell, James P., V4: 102
Mitchell, Jimmie Leona, V4: 98
Mitchell, John, V1: 175, 222, 223
Mitchell, John, V5: 57
Mitchell, Laura Erline, V2: 91
Mitchell, M. Ebner, V2: 164
Mitchell, Marie, V1: 175
Mitchell, Martha Jane, V5: 71
Mitchell, Martha Ruhemah, V5: 124
Mitchell, Mary, V1: 175
Mitchell, Mary, V2: 248
Mitchell, Mrs., V1: 222
Mitchell, Nathan A., Cpl., V4: 102
Mitchell, Nathan Jr., V4: 98, 102, 103
Mitchell, Samantha Elvena, V2: 164
Mitchell, Sarah (Sally), V5: 57
Mitchell, Sarah, V2: 231, 248
Mitchell, Sarah, V5: 74
Mize, Eliza Powell, V4: 16
Mizell, Sarah, V2: 213
Mobly, Elizabeth Adaline, V3: 8
Moffett, Elizabeth, V2: 220
Moffett, Elizabeth, V6: 221
Moffett, Lizzie, V2: 220
Mohlar, John, V6: 176
Moiran, Berlion, V4: 52
Moiran, Floride, V4: 52
Molder, Henry, V6: 176
Moles, Francis, V3: 108
Moles, Margaret Ellen, V3: 101
Moles, William Hiram, V3: 101, 108, 109
Moncrief, Elisabeth, V3: 70
Moncrief, Joseph M., V3: 70
Moncrief, Marshall, V3: 70
Monet, Jennet, V5: 28
Monet, Thomas, V5: 28
Money, Adam, V2: 89
Money, Elizabeth, V2: 89
Money, Jacob, V2: 89
Monington, Sybil, V1: 244
Monroe, Betty Myrtle, V6: 54
Monroe, Debra Jean, V4: 4
Montgomery, ?, V3: 131
Montgomery, ?, V5: 172
Montgomery, Agnes, V2: 130
Montgomery, Elizabeth, V5: 172
Montgomery, John L., V5: 2
Montgomery, John, V2: 130
Montgomery, Lena, V2: 115
Montgomery, Susan, V3: 131
Montgomery, Susan, V5: 2
Mooney, Sarah Amanda M. E., V1: 59
Moore, ?, 146
Moore, ?, V1: 43
Moore, Ann Nancy, V3: 163, 164
Moore, Billie Beth, V6: 145
Moore, Catherine, V1: 31
Moore, Christopher, V1: 43
Moore, Elisabeth Leannah, V6: 138
Moore, Elisabeth, V6: 140
Moore, Elizabeth Anna, V3: 137
Moore, Elizabeth, V1: 43, 82
Moore, Elizabeth, V2: 208
Moore, Francis Jane, V4: 242, 243
Moore, Hannah, V5: 123
Moore, James I, V5: 123
Moore, James II, V5: 123
Moore, James, V5: 124, 133
Moore, Jane, V5: 133
Moore, Jec(k)amiah, V6: 140
Moore, Jemima Mary, V5: 6
Moore, Jinney C., V4: 110
Moore, John S(mith), V6: 146
Moore, John, V3: 137
Moore, Julia Dole, V5: 120
Moore, Lucretia, V5: 180
Moore, Margaret, V5: 181
Moore, Martha J., V4: 8
Moore, Martha, V4: 110
Moore, Morris, V6: 146
Moore, Nathaniel, V5: 124
Moore, Ranson Pinkney, V6: 145
Moore, Rebecca Adelia, V4: 61, 73
Moore, Richard, V5: 222
Moore, Robert Michell, V5: 124
Moore, Ruth, V5: 222
Moore, Samuel, V5: 123
Moore, Sarah, V3: 42
Moore, Susan Shepherd, V5: 120, 123, 124
Moore, Susannah, V4: 77
Moore, Suzannah, V3: 160, 161
Moore, William H., V5: 120, 123, 124
Moore, William Ransom, V6: 145
Moore, William Robert, V6: 145, 146
Moore, William, V3: 42
Moore, William, V4: 8
Moore, Zola, V2: 38, 40, 41
Moores, Annie, V1: 23
Moores, Mary, V6: 63
Morden, Alice, V2: 144
Moreland, Howell, V6: 220
Moreland, John Nicholas, V2: 224
Moreland, John Nicholas, V6: 220
Moreland, Una Barbara, V2: 224
Moreland, Una Barbara, V6: 220
Morgan, Catherine, V2: 95
Morgan, Catherine, V6: 180
Morgan, Edward, V6: 182
Morgan, Elizabeth, V5: 235
Morgan, Harrison, V5: 235
Morgan, Hugh, V3: 51
Morgan, Isaac, V5: 235
Morgan, Jane, V5: 116
Morgan, Jemima, V1: 9
Morgan, John, V3: 51
Morgan, Margaret, V3: 51
Morgan, Miss, V5: 201
Morgan, Ora Ozella, V5: 249
Morgan, Sarah, V6: 169, 181, 182
Morgan, Vicar, V2: 95
Morgensterns, Anna Margaretha, V5: 182
Morland, John Howell, V6: 220
Morphis, Zelpha, V3: 172
Morris, Beatrice, V2: 39, 42, 43, 44, 60, 61
Morris, Benjamin C., V3: 72, 73
Morris, Elizabeth A., V4: 65
Morris, Haynes Baldwin, V3: 61, 72
Morris, James Luther, V3: 72, 73, 74
Morris, Jane, V2: 163
Morris, Jemima, V6: 104
Morris, John, V5: 14
Morris, Martha Ophelia Long, V3: 72, 73
Morris, Martha, V2: 163
Morris, Nicholas, V2: 163
Morris, Rebecca, V6: 154
Morris, Rhoda, V5: 13, 14
Morris, Seaborn Thomas, V3: 72, 73
Morris, William, V5: 14, 15
Morrison, Hal Lee, V2: 225
Morrison, John Matthew, V4: 133
Morrison, John, V4: 133, 136, 137
Morrison, Maxwell, V4: 136
Morrison, Ottie Laura, V4: 133
Morrow, Alexander, V3: 137
Morrow, Alma, V3: 137
Morrow, Benjamin, V5: 3
Morrow, Margaret Anne, V3: 43, 45
Morrow, Mary, V5: 3
Morse, M. Lavina, V1: 45
Morton, Lillas, V5: 57
Moseley, Alanson L., V5: 51
Moseley, Henry F., V5: 51
Moseley, Martha Georgia Ann, V5: 51
Moses, Isabel, V1: 226
Moses, Mary, V5: 178
Moses, Susan, V2: 168
Mosher, Allen, V1: 46
Mosher, Emma Louise, V1: 40, 45, 46
Mosher, Ezekiel, V6: 194
Mosher, Hugh, V6: 194, 203
Mosher, Joseph, V6: 186
Mosher, Nathaniel, V1: 46
Mosher, Nathaniel, V6: 186, 187
Mosher, Nicholas, V6: 186, 194, 195
Mosher, Rebecca, V6: 187, 194, 202, 203
Mosher, Stephen, V6: 194
Mosher, Wilbur, V1: 46
Mosley, Benjamin, V3: 130
Mosley, Mildred, V3: 130
Moss, Elizabeth, V2: 206
Mott, Adam, V3: 231
Mott, Adam, V6: 186, 197
Mott, Elizabeth, V3: 231
Mott, Jacob, V6: 186, 197, 198
Mott, Joanna, V6: 186
Moulder, Catherine, V1: 35
Moulder, Catherine, V6: 176
Moulder, Robert, V6: 176
Mounts, Rebecca Ann, V5: 188, 190
Mouritz, Frederick Pietersen, V5: 99
Mowlan, Rachel Anne, V1: 42
Mowlan, Richard, V1: 42
Moye, Avis, V2: 154
Moye, Jane, V2: 132, 153, 154
Moye, John, V2: 154
Moye, Mildred, V5: 208, 212
Moyer, Mary, V1: 20, 167, 213
Moyer, Mary, V2: 213
Mozes, Susan, V2: 168
Mueller, Wilhelm Edward, V6: 129
Muffitt, Jennet, V3: 171, 178
Muir, Janet, V2: 73
Muir, Jeannette, V2: 73
Muir, Jennet, V2: 73
Muir, William, V2: 73
Mull, Catherine, V5: 135
Mullendore, Nancy, V4: 155
Muller, Barthlin, V1: 194
Muller, Maria, V1: 194
Muller, Martina Dorothea, V4: 79
Muller, Sebastian, V1: 194, 238
Muller, Sebastian, V1: 238
Mullins, Rachael, V5: 174, 175
Mumford, Joan, V2: 143
Munch, Elisabeth Karoline, V4: 68, 69
Munch, Elizabeth Karoline, V4: 60
Munch, Isaac, V4: 80
Munch, Jeremias, V4: 80
Munch, Johann Georg, V4: 69
Munch, Johann Jacob, V4: 69, 80
Munday, Matilda, V6: 129, 130
Munro, Rebecca, V3: 235, 243
Murphee, William Hardy, V4: 154
Murphey, Carole Ann, V3: 181
Murphey, David Irvin, V1: 122, 124
Murphey, James, V1: 124
Murphey, John, V1: 124
Murphey, Lonie Isabella, V1: 122
Murphy, Clifford L., V3: 181, 187, 188
Murphy, Grace, V3: 189
Murphy, J. H., V3: 20
Murphy, James Finley, V3: 187
Murphy, Mary Ann, V6: 69
Murphy, Mary, V4: 154
Murphy, Naomi Elizabeth, V2: 169
Murphy, Nicy Betty, V3: 20
Murphy, Pleasant Mitchell, V2: 169
Murphy, Timothy, V3: 235, 244
Murphy, William Hamline, V3: 187
Murphy, Wm. H., V2: 169
Murray, Ann, V4: 19
Murray, James, V1: 9
Murray, Malinda, V4: 155
Murray, Martha, V3: 81
Murray, Mary Jane (Polly), V6: 11, 12, 13
Murray, Robert Johnson, V6: 13
Murray, Thomas, V3: 81
Murray, Zipphora, V1: 156
Murray, Zipporah, V1: 9, 156
Murrell, Jennie Mae, V5: 243, 244
Murrell, Samuel Carson, V5: 244
Murry, Mary Margaret, V6: 222
Muscoe, Elizabeth, V6: 168, 178, 179
Muscoe, Salvator, V6: 179
Muse, James, V4: 151
Muse, John, V1: 212
Muse, Lydia, V4: 151
Muse, Mary, V1: 165, 211, 212
Muse, Thomas, V4: 151
Musick, Frances Marie, V4: 250
Musick, James, V4: 250
Musick, Robert Hugh, V4: 250
Myer, Mary, V1: 167, 213

This page last modified 26 February 2006
Copyright © 2006, Fort Worth Genealogical Society. All rights reserved.

Go back to our Homepage